Rozmiar czcionki:

Terminy wypłat stypendium szkolnego w 2017 r.

w kasie MOPS w Żninie

 

- 13 kwietnia 2017 r.

- 17 maja 2017 r.

- 13 czerwca 2017 r.

 

Stypendium szkolne zostanie wypłacone po uprzednim złożeniu rozliczenia faktur, którego druk należy odebrać - pokój nr 7 - I piętro lub wydrukować poniższy załącznik.

 

Rozliczenie faktur należy dokonać odpowiednio do:

- 4 kwietnia 2017 r.

- 5 maja 2017 r.

- 2 czerwca 2017 r.

 

pdfRozliczenie faktur - Stypendia Szkolne - plik PDF rozmiar 591 kb.

 

Uwaga !

W przypadku zmiany dochodu w rodzinie, który mógł spowodować przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do dalszego otrzymywania stypendium należy niezwłocznie poinformować oraz przedstawić stosowne dokumenty np. zaświadczenie o dochodzie netto, decyzję przyznającą nowe lub zwiększające świadczenie.

 

Dodatkowe informacje udzielane są osobiście - pokój nr 7 - I piętro lub telefonicznie (52) 30-32-910 w godzinach urzędowania Ośrodka.