Rozmiar czcionki:

 

"Wigilia 2014" 

 

Wigilia to szczególny czas. Składamy sobie życzenia i łamiemy się opłatkiem zapominając o troskach i problemach dnia codziennego. W takiej właśnie atmosferze dnia 23 grudnia 2014 roku w Restauracji Parkowa w Żninie odbyło się spotkanie Wigilijne dla 150 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie czyli dzieci ze Świetlic Opiekuńczo – Wychowawczych oraz osób samotnych.


Uczestników spotkania powitała Dyrektor MOPS Maria Bursztyńska. Ks. Stanisław Talaczyński odczytał tekst Ewangelii o Narodzeniu Pana Jezusa i poprowadził wspólną modlitwę. W tym szczególnym dniu życzenia złożyli  również obecni wśród zebranych Pan Burmistrz Robert Luchowski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Grzegorz Koziełek. Były życzenia, łamanie się opłatkiem, śpiewanie kolęd i tradycyjne Wigilijne potrawy.


Jak co roku od 14 już lat na „Wigilię” przybyli uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno – Handlowych w Żninie, którzy w ramach akcji „Pomóż biedniejszym od siebie” przygotowali paczki świąteczne dla dzieci ze Świetlic Opiekuńczo – Wychowawczych działających w strukturach  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.


Młodzieży oraz ich opiekunom: Pani Danucie Biegańskiej, Marii Sobaszkiewicz i Annie Piekarskiej serdecznie dziękujemy.

 

  • P1040949
  • P1040950
  • P1040953
  • P1040954