Rozmiar czcionki:

 

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego...

 

...na "PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE WŁASNYM TRANSPORTEM DO STOŁÓWKI MIESZCZĄCEJ SIĘ W BUDYNKU ZARZĄDU ODDZIAŁU PCK W ŻNINIE UL. ALIANTÓW 10 POSIŁKÓW REGENERACYJNO WZMACNIAJĄCYCH PRZEZNACZONYCH DO ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DLA KLIENTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻNINIE".

 

Pełna treść ogłoszenia - plik PDF rozmiar 439 kb

SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) - plik PDF rozmiar 4,68 MB

Załącznik 1 (Formularz ofertowy) - plik PDF rozmiar 165 kb

Załącznik 1a (Przykładowy - uszczegółowony jadłospis) - plik PDF rozmiar 110 kb

Załącznik 2 (Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu) - plik PDF rozmiar 110 kb

 

Załącznik 3 (Oświadczenie wykonawcy) - plik PDF rozmiar 109 kb

Załącznik 4 (Informacja wynikająca z art 26. ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych) - plik PDF rozmiar 111 kb

 

Załącznik 5 (Informacja dotycząca realizacji zamówienia) - plik PDF rozmiar 141 kb

Załącznik 6 (Wzór umowy) - plik PDF rozmiar 179 kb

Zawiadomienie o wyniku postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty - plik PDF rozmiar 380 kb - plik PDF rozmiar 380 kb