Drukuj 
Rozmiar czcionki:

logo fead2

 

Ogłoszenie Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

 

Informujemy, że w miesiącu sierpniu 2016 roku rozpocznie się realizacja dostaw artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2016.

Dystrybucję artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2106 prowadzić będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód na osobę nie przekracza kwoty:
- 951,00 zł (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 771,00 zł (netto) w przypadku rodziny.

Prosimy osoby, które są zainteresowane  otrzymywaniem żywności z PO PŻ Podprogram 2016 o zgłaszanie się do pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie od dnia 19 lipca 2016 roku w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

Osoby zainteresowane zobowiązane są do wypełnienia oświadczenia o dochodzie rodziny netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.