Rozmiar czcionki:

Wnioski na świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego - nowy okres zasiłkowy 2016/2017

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Funduszu Alimentacyjnego w Żninie informuje, iż okres zasiłkowy 2015/2016 kończy się 30 września 2016 roku. W celu uzyskania świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kolejnym okresie zasiłkowym od 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku konieczne jest złożenie nowego wniosku wraz z wymaganą dokumentacją.

Zgodnie z art. 20 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wnioski o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2016/2017 przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2016 roku.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 i ust. 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w przypadku ubiegania się o świadczenia z FA na nowy okres świadczeniowy  osoba, która złoży wniosek wraz z pełną dokumentacją do dnia 31 sierpnia 2016 roku ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń z FA przysługujących za miesiąc październik 2016 roku następuje do dnia 31 października 2016 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z FA na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z pełną dokumentacją w okresie od dnia 1 września 2016 roku do 31 października 2016 roku ustalenie prawa do świadczeń z FA oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2016 roku następuje do dnia 30 listopada 2016 roku.