Rozmiar czcionki:

Zapytanie ofertowe...

 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) na:

"DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO ORZECH O PARAMETRACH 26-8-07  W SEZONIE GRZEWCZYM 2016/2017  DLA KLIENTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻNINIE ORAZ DO FILII ŚWIETLIC OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURACH MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻNINIE".

 

Pełna treść zapytania ofertowego - plik PDF rozmiar 544 kb.

Formularz ofertowy - plik PDF rozmiar 396 kb.

Wzór umowy - plik PDF rozmiar 695 kb.

 

Unieważnienie postępowania - plik PDF rozmiar 192 kb.