Rozmiar czcionki:

 

Fundusz alimentacyjny - nowy okres świadczeniowy 2014/2015

 

Okres świadczeniowy 2013/2014 kończy się w miesiącu wrzesień 2014 roku. W celu uzyskania świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kolejnym okresie zasiłkowym od 1 października  2014 r. do 30 września 2015 r. konieczne jest złożenie nowego wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. Zgodnie z art. 20 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2014/2015 przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2014 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami  w okresie od dnia 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18-ego roku życia. Świadczenia może pobierać również osoba starsza do ukończenia przez nią 25-ego roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej. Niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności otrzymują świadczenia bezterminowo.

Alimenty z funduszu przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty – 725,00zł. Kwota przyznanych alimentów z funduszu na jedno dziecko odpowiada wysokości ustalonych alimentów, nie może jednak przekraczać - 500,00zł miesięcznie.