Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

 PAŹDZIERNIK 2020 r.


 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE ORAZ ŚWIADCZENIA RODZINNE

WYPŁACANE ZOSTANĄ W DNIACH:

 

PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE:

 

  • 19.10.2020 r. - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 
     
     
  • 20.10.2020 r. - ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

WYPŁATY W KASIE:

 

  • 21.10.2020 r. - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE I ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

UWAGA: 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ USTALONA ZGODNIE Z PLANEM WYPŁAT, NASTĄPI DO WYSOKOŚCI POSIADANEGO PLANU I ŚRODKÓW A POZOSTAŁA KWOTA ZOSTANIE ZREALIZOWANA DO KOŃCA MIESIĄCA