Rozmiar czcionki:

Szkolenie pn. „Program Domowych Detektywów”

 

W dniu 29 września 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie zorganizował szkolenie dla wychowawców ze szkół podstawowych z zakresu realizacji programu pn. „Program Domowych Detektywów” rekomendowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Celem ogólnym programu jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz ograniczanie problemów związanych z piciem alkoholu poprzez wzmacnianie rodzinnych, indywidualnych i rówieśniczych czynników chroniących.

W szkoleniu uczestniczyło 11 nauczycieli z 6 szkół podstawowychz terenu gminy Żnin.

Zajęcia obejmowały poniższy zakres wiedzy i umiejętności:
Realizatorami programu są nauczyciele oraz pedagodzy szkolni, którzy ukończyli szkolenie warsztatowe. Przedmiotem warsztatów było zaprezentowanie uczestnikom założeń i przebiegu programu. Spotkaniu towarzyszyła miła atmosfera, nie zabrakło pytań oraz wniosków dotyczących profilaktyki kierowanej do współczesnej młodzieży i dzieci. 

 

  • 1
  • 2