Rozmiar czcionki:

Warsztaty pn. „Debata” oraz "Słuchaj siebie"

 

W dniach od 29 września 2020 r. do 1 października 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie zorganizował warsztaty z zakresu realizacji programu pn. „Debata” rekomendowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Celem ogólnym programu jest wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej.

W warsztatach uczestniczyło 6 klas (IV, V) z 3 szkół podstawowych z terenu gminy Żnin.

W programie wykorzystane zostały następujące strategie profilaktyczne:

  • konfrontowanie cenionych wartości z ryzykownymi zachowaniami;
  • przekazywanie wiedzy na temat konsekwencji zachowań;
  • „osobiste postanowienie” (bez finalizacji w toku zajęć).

Warsztaty przebiegały zgodnie z założeniami, uczniowie uczestniczącw zajęciach poszerzyli wiedze o możliwościach rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych.

Ponadto w tym samym okresie uczestnicy 4 świetlic opiekuńczo-wychowawczych działających w strukturach tutejszego Ośrodka mogli skorzystać z zaproponowanych warsztatów pn. „Słuchaj siebie” podkreślające znaczenie empatii w codziennym funkcjonowaniu, relacjach z rówieśnikami i dorosłymi. Podczas zajęć dopisała zarówno wysoka frekwencja, jak również dobra profilaktyczna zabawa, elementy której dzieci będą mogły wykorzystać w rozumieniu drugiego człowieka.

Nad wszystkim czuwali wychowawcy oraz koordynator – kierownik Działu Pomocy Rodzinie w MOPS w Żninie.