Rozmiar czcionki:

 

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

 

 

KRYTERIUM DOCHODOWE
Link zewnętrzny do pełnej informacji na temat kryterium dochodowego wymaganego do przyznania prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku

 

DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO
Link zewnętrzny do pełnej informacji na temat dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

 

DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA
Link zewnętrzny do pełnej informacji na temat dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejcem zamieszkania

 

DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO
Link zewnętrzny do pełnej informacji na temat dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

 

DODATEK Z TYTUŁU WYCHOWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ
Link zewnętrzny do pełnej informacji na temat dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej

 

DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWANIA DZIECKA
Link zewnętrzny do pełnej informacji na temat dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka

 

DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO
Link zewnętrzny do pełnej informacji na temat dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

 

ZASIŁEK RODZINNY
Link zewnętrzny do pełnej informacji na temat wysokości zasiłku rodzinnego