Rozmiar czcionki:

Zaświadczenia Program Czyste Powietrze

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w ramach programu Czyste Powietrze na wniosek mieszkańca Gminy Żnin wydaje zaświadczenia o wysokości przeciętnego dochodu gospodarstwa domowego. Natomiast wniosek o uzyskanie dotacji składa się w MOPS w Żninie ul. 700-lecia 36, p. nr 1 lub elektronicznie za pośrednictwem ePUAP.


Więcej informacji o 2 części Programu Czyste Powietrze można znaleźć na stronie internetowej Programu http://www.czystepowietrze.gov.pl/

 

  • W okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2020 r. zaświadczenie o dochodach wydawanie jest na podstawie dochodów gospodarstwa domowego osiągniętych w roku 2019.
  • Zaświadczenie o dochodach potwierdza dochód gospodarstwa jednoosobowego (tzn. osoba składająca wniosek o wydanie zaświadczenia samotnie zamieszkująca i gospodarująca) lub wieloosobowego (osoba składająca wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z osobami z nią spokrewnionymi lub niespokrewnionymi, pozostającymi w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkującymi i gospodarującymi).
  • Dochód wykazany w zaświadczeniu oblicza się na podstawie definicji dochodu zawartej w art. 3 pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych - po odliczeniu alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 


WNIOSEK ŻĄDANIA WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - plik PDF rozmiar 754kb.