Rozmiar czcionki:

Wykład "Przemoc domowa"

 

Powiat Żniński wraz z Bydgoskim Stowarzyszeniem Pomocy Prawnej ma przyjemność zaprosić na wykład dotyczący przemocy domowej, który odbędzie się na profilu facebookowym „nieodpłatna pomoc prawna w powiecie żnińskim” w czwartek 15 kwietnia o godzinie 17:00.

Przemoc w rodzinie to niezwykle trudne, złożone, przykre i wstydliwe zjawisko. Stosowana w rodzinie związana jest z naruszeniem praw i dóbr osobistych członków rodziny, naruszeniem ich godności, nietykalności cielesnej. Przemoc powoduje szkody na zdrowiu fizycznym i psychicznym, jest źródłem cierpienia i poczucia krzywdy u osób, które zostały nią dotknięte. Społeczeństwo nie zawsze traktuje przejawy przemocy domowej wystarczająco poważnie. Nie wolno jednak jej ignorować – reakcja świadka może być pierwszym ogniwem, które doprowadzi do przerwania kręgu przemocy. Dlaczego ofiary czują się zupełnie bezbronne? Dlaczego milczą? Skąd tak silne poczucie bezkarności u sprawców? Jakie strategie stosują agresorzy – jakie kobiety, a jakie mężczyźni? Jak rozpoznawać różne formy przemocy psychicznej?, o tym wszystkim dowiesz się z wykładu dotyczącego przemocy domowej.

Wykład przygotowali. adw. Maciej Adamowicz, adw. Alicja Jarzemska, mgr. Adam Dudziak, apl.adw. Julia Rogowska.

"Zadanie jest realizowane w ramach zadania zleconego z zakresu edukacji prawnej, finansowanego ze środków przekazanych przez Powiat Żniński i otrzymanych z dotacji budżetu państwa."