Rozmiar czcionki:

 

Akty prawne

 

 

Obowiązujące akty prawne.

Zamieszczone poniżej dokumenty mają charakter pomocniczy. Wiążące teksty aktów prawnych zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw.

 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.2011.205.1212 z dnia 2011.09.21) - plik PDF rozmiar 124 kb.

 

pdfRozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz.U.2015.2229 z dnia 2015.12.29) - plik PDF rozmiar 216 kb.

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz.U.2011.73.395 z dnia 2011.04.06) - plik PDF rozmiar 172 kb.

 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.2015.2324 z dnia 2015.12.30) - plik PDF rozmiar 237 kb.