Rozmiar czcionki:

 

Akty prawne

 

 

Wybrane akty prawne.

Zamieszczone poniżej dokumenty mają charakter pomocniczy. Wiążące teksty aktów prawnych zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw.

 

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2018.2220 t.j. z dnia 2018.11.28) - plik PDF rozmiar 196 kb.Dz.U.2018.2220 t.j. z dnia 2018.11.28) - plik PDF rozmiar 403 kb.

 

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U.2017.2092 t.j. z dnia 2017.11.13) - plik PDF rozmiar 94 kb.Dz.U.2017.2092 t.j. z dnia 2017.11.13) - plik PDF rozmiar 128 kb.

 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U.2010.183,1234 z dnia 2010.10.01) - plik PDF rozmiar 92 kb.