Rozmiar czcionki:

Wykaz telefonów kontaktowych

 

Numer centrali: (52) 30-32-910

Numer fax.: (52) 30-32-920

 

Lp. FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR TELEFONU
1. Dyrektor Maria Bursztyńska (52) 30-32-918
2. Główny księgowy Maria Matelska (52) 30-32-915
SEKRETARIAT
3. Główny specjalista Marlena Sasinowska-Meller (52) 30-32-911
KSIĘGOWOŚĆ
4. Główny księgowy Maria Matelska (52) 30-32-915
5. Inspektor ds. finansowo-księgowych Agnieszka Andrzejewska-Kieca
6. Księgowa Iwona Andrzejewska
7. Księgowa Maria Nyka
8. Kasjer Dagmara Duch (52) 30-32-924
KSIĘGOWOŚĆ – PŁACE
9. Główny specjalista Danuta Nowakowska (52) 30-32-923
10. Inspektor Violetta Kujawa
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
11.

Kierownik ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego

Anna Jarosz (52) 30-32-913
12. Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego Agnieszka Muszyńska (52) 30-32-919
ŚWIADCZENIA RODZINNE
13. Inspektor ds. świadczeń rodzinnych Agnieszka Marguardt (52) 30-32-939
14. Inspektor ds. świadczeń rodzinnych Renata Galij (52) 30-32-922
15. Inspektor ds. świadczeń rodzinnych Agnieszka Stróżyk (52) 30-32-914
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
16. Inspektor ds. świadczeń wychowawczych Iwona Mroczkowska (52) 30-32-942
17. Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych (52) 30-32-941
18. Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych Joanna Jęziorowska (52) 30-32-940
DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE
19. Inspektor ds. dodatków mieszkaniowych Anna Ławniczak (52) 30-32-943
STYPENDIA SZKOLNE
20. Główny specjalista Zofia Tylak (52) 30-32-910
DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
21. Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Beata Florczak (52) 30-32-916
22. Starszy specjalista pracy socjalnej Ewa Borowska (52) 30-32-917
23. Starszy specjalista pracy socjalnej Remigiusz Świtkowski (52) 30-32-926
24. Starszy specjalista pracy socjalnej Beata Rajsner (52) 30-32-927
25. Starszy specjalista pracy socjalnej Mirosława Brończyk (52) 30-32-928
26. Pracownik socjalny Anna Szpek (52) 30-32-930
27. Starszy specjalista pracy socjalnej Marta Świtkowska (52) 30-32-931
28. Starszy specjalista pracy socjalnej Sylwia Solińska (52) 30-32-932
29. Starszy specjalista pracy socjalnej Aneta Nowicka-Strenk (52) 30-32-933
30. Starszy specjalista pracy socjalnej Monika Małecka (52) 30-32-935
31. Starszy specjalista pracy socjalnej Sylwia Kłoniecka (52) 30-32-936
32. Starszy specjalista pracy socjalnej Aleksandra Rosińska (52) 30-32-937
33. Specjalista pracy socjalnej Małgorzata Klockowska (52) 30-32-938
34. Pracownik socjalny Iwona Koc (52) 30-32-938
35. Specjalista pracy socjalnej i Starszy specjalista reintegracji społecznej Renata Malak (52) 30-32-945
36. Asystenci Rodziny
(52) 30-32-944
DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
37. Kierownik Działu Usług Opiekuńczych Małgorzata Kociałkowska (52) 30-32-916
DZIAŁ POMOCY RODZINIE Z OŚRODKAMI WSPARCIA
38. Kierownik Działu Pomocy Rodzinie Jadwiga Jeziorna (52) 30-32-929
SEKCJA REALIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ
39. Inspektor Iwona Mazana (52) 30-32-921
40. Pracownik socjalny Natalia Lisiecka
POWIATOWA WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
41. Instruktor ds. obsługi wypożyczalni Katarzyna Napierała (52) 30-32-925
42. Kierowca ds. obsługi wypożyczalni Marian Świtała 609-152-612
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO – POMOCNICZY
43. Główny specjalista ds. informatyki Andrzej Drążek (52) 30-32-912
44. Inspektor ds. składnicy akt Maria Wilk (52) 30-32-925
45. Kierowca Dariusz Hutek 668-470-023

TELEFON ZAUFANIA - PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Terapeuci:

poniedziałek,  środa,  czwartek

15:00 - 19:00

(52) 30-32-944

Centrala telefoniczna:

poniedziałek - piątek

7:30 - 15:30

(52) 30-32-910

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

0 800 120 002

bezpłatny dla dzwoniących