Rozmiar czcionki:

Projekt socjalny pn. "Odzyskać siebie"

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w okresie od kwietnia 2019 roku do czerwca 2019 roku realizuje projekt socjalny pod nazwą "ODZYSKAĆ SIEBIE". Wsparcie psychoedukacyjne oraz terapeutyczne kobiet współuzależnionych doświadczającychprzemocy, zamieszkałych na terenie Gminy Żnin.

Celem projektu jest zwiększenie wiary w siebie oraz w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych kobiet współuzależnionych doświadczających przemocy zamieszkałych na terenie Gminy Żnin

 

W ramach projektu zapewniamy:

- Cykl spotkań edukacyjno – terapeutycznych;

- Edukacja na temat problemu alkoholowego oraz współuzależnienia;

- Trening psychoterapeutyczny;

- Trening psychologiczny;

- Spotkanie informacyjne z Członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych dotyczące lokalnej sieci wsparcia;

- Poczęstunek dla uczestników;

- Zajęcia relaksacyjne.


Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z pracownikami socjalnymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie:

Renata Malak, pok. nr 17, II piętro, tel. (52) 3032945

 

Projekt socjalny realizowany w ramach Specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny - Praca socjalna z osobami uzależnionymi

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

  • Plakat_odzyskac_siebie