Rozmiar czcionki:

Zapytanie ofertowe...

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1986) pn. 

"Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi".

Pełna treść zapytania ofertowego - plik PDF rozmiar 896 kb.

Formularz oferty - plik PDF rozmiar 168 kb.