Rozmiar czcionki:


Żnińska Karta Dużej Rodziny

 

Uchwała Nr XIII/139/2015  Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Żnin Gminnego Programu dla Rodzin Wielodzietnych "Żnińska Karta Dużej Rodziny" - plik PDF - rozmiar 277 kb.

 

 
Uchwała Nr XX/222/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plik PDF - rozmiar 703 kb.

 

 

plik graficzny: logo programu Karta Dużej Rodziny

 

Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje - na to mogą liczyć rodziny wielodzietne dzięki Karcie Dużej Rodziny.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych otrzymują m.in. zniżki na przejazdy kolejowe - 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżki w opłatach paszportowych - 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. dla rodziców i małżonków rodziców oraz darmowe wstępy do parków narodowych.

 

plik graficzny: logo widoczne w miejscach, w których honorowana jest Karta Dużej Rodziny

 

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych otrzymują m.in. zniżki na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżki w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. dla rodziców i małżonków rodziców oraz darmowe wstępy do parków narodowych.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

 

Zobacz na mapie jakie zniżki oferuje ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.

 

Wszelkie informacje dotyczące Żnińskiej Karty Dużej Rodziny,
wydawanie i przyjmowanie wniosków:
MOPS w Żninie, ul. 700-lecia 36
parter - pokój nr 1
Anna Jarosz
tel. (52) 30-32-913

 

 

 

Wniosek o przyznanie Żnińskiej Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Żnińskiej Karty Dużej Rodziny - plik PDF rozmiar 108 kb.

 

pdfOświadczenie - plik PDF rozmiar 110 kb.

Wykaz dokumentów potrzebnych przy składaniu wniosku - plik PDF - rozmiar 152 kb.

 

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.2014.1863 z dnia 2014.12.23) - plik PDF rozmiar 757 kb.

 

Rozporządzenie Ministra PiPS z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (Dz.U.2014.1954 z dnia 2014.12.30) - plik PDF rozmiar 1,3 MB.

 

 

przejdź do oficjalnej strony Karty Dużej Rodziny