Rozmiar czcionki:

 

Struktura i kadra MOPS

 

 

DYREKTOR
mgr Maria Bursztyńska

 

Zastępca Dyrektora  -
Dział Usług Opiekuńczych
mgr Małgorzata Kociałkowska

 

Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych

 

Główny Księgowy
mgr Maria Matelska

 

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej
mgr Beata Florczak

 

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych,
Funduszu Alimentacyjnego i Dodatków Mieszkaniowych
Anna Jarosz

 

Dział Administracyjno – Pomocniczy

 

Dział Finansowo – Księgowy
mgr Maria Matelska

 

Dział Pomocy Rodzinie z ośrodkami wsparcia
mgr Jadwiga Jeziorna

 

Ośrodki wsparcia:

- Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- Punkt Interwencji Kryzysowej

- Terapeuta ds. przemocy w rodzinie

- Klub Integracji Społecznej

- Świetlice Opiekuńczo - Wychowawcze:

- Świetlica Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1 w Żninie, ul. Szkolna 4,

- Filia nr 1 w Paryżu,

- Filia nr 2 w Brzyskorzystewku,

- Filia nr 3 w Cerekwicy,

- Filia nr 4 w Jadownikach Rycerskich,

- Filia nr 5 w Bożejewiczkach,

- Świetlica Opiekuńczo - Wychowawcza nr 2 w Żninie, ul. Wandy Pieniężnej 19

 

 

Wykaz telefonów kontaktowych - plik PDF rozmiar 455 kb.