Rozmiar czcionki:

Kadra i kontakt

 

Główny specjalista
Iwona Mroczkowska
(52) 30-32-913

 

Główny specjalista
Anita Topolska
(52) 30-32-922

 

Inspektor
Dagmara Duch
(52) 30-32-941

 

Inspektor
Joanna Jęziorowska
(52) 30-32-939

 

Podinspektor
Barbara Wiśniewska
(52) 30-32-942

 

Podinspektor
Agata Tylka
(52) 30-32-914

 

Podinspektor
Marlena Ciemny
(52) 30-32-940

 

Wszelkie informacje dotyczące świadczeń wychowawczych,
wydawanie i przyjmowanie wniosków:
MOPS w Żninie, ul. 700-lecia 36
parter - pokój nr 2 i 3

Rozmiar czcionki:

 

Rodzina 500+

 

R500 w pigulce

 

(Materiał opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl)

Rozmiar czcionki:

 

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE ON-LINE ?

 

Czym jest program "Rodzina 500 plus" - plik PDF rozmiar 444 kb

Ważne terminy dla rodziców i opiekunów - plik PDF rozmiar 490 kb.

Jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze - plik PDF rozmiar 417 kb.

Składanie wniosku przez portal Emp@tia - plik PDF rozmiar 1,85 MB.

Składanie wniosku przez PUE ZUS - plik PDF rozmiar 815 kb.

Składanie wniosku przez e-PUAP - plik PDF rozmiar 153 kb.

Składanie wniosku przez bankowość elektroniczną - plik PDF rozmiar 1,98 MB.

Rozmiar czcionki:

Poznaj Program "Rodzina 500 plus": część II

 

Dziś przedstawiamy informację o tym, gdzie złożyć wniosek o świadczenie „Rodzina 500 plus”. Za tydzień pokażemy krok po kroku jak go złożyć. W ramach podsumowania cyklu odpowiemy na najczęściej zadawane pytania. Wyjaśnimy zasady programu w praktyce.

 

Kto otrzyma świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze przysługuje rodzicom i opiekunom dziecka do ukończenia przez nie 18 roku życia. Świadczenie na drugie i kolejne dziecko otrzymamy niezależnie od dochodu. Na pierwsze dziecko, czyli najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, świadczenie dostaniemy po spełnieniu kryterium dochodowego netto 800 zł na osobę w rodzinie lub 1.200 w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.

 

Trzeba złożyć wniosek ?

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze należy złożyć wniosek o jego przyznanie. Wniosek jest bezpłatny, za jego pobranie i złożenie nie ma żadnych opłat. Można go będzie złożyć w wersji papierowej lub on-line. Wzór wniosku jest dostępny tu.

 

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie wychowawcze składamy w gminie, w której mieszkamy. Samorząd wskazuje jednostkę organizacyjną, która będzie odpowiedzialna za wdrażanie programu. Może to być urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej. Wniosek będzie można także wysłać pocztą oraz wypełnić on-line.

 

Wniosek on-line o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą:

  • bankowości elektronicznej
  • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS)
  • Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl)
  • ePUAP

 

Kto będzie wypłacał pieniądze?

Świadczenie wychowawcze będzie wypłacać samorząd gminy, w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto lub w gotówce.

 

Jeżeli ubiegamy się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko…

składamy tylko wniosek o świadczenie wychowawcze. Nie obowiązuje tutaj kryterium dochodowe.

 

Gdy ubiegamy się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko (czyli na najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia) to…

jeżeli osiągamy dochody tylko z tytułu zatrudnienia wówczas składamy tylko wniosek o świadczenie wychowawcze. Jeżeli mamy dochody z innych źródeł np. z gospodarstwa rolnego, wynajmu mieszkania, otrzymujemy alimenty na dziecko itd. wówczas do wniosku dołączamy odpowiednie oświadczenie. Może to być:

  • oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,
  • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym – jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,
  • dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej.

 

Ważne! Gdy wniosek będzie wysyłany elektronicznie będzie można dołączyć do niego odpowiednie dokumenty.

 

Gmina wydaje decyzję o prawie do świadczenia wychowawczego

W zależności od okoliczności indywidualnej sprawy, gmina będzie mogła zażądać udokumentowania innych, istotnych dla prawidłowego przyznania świadczenia wychowawczego, okoliczności. Zasadą jest jednak, że ich udokumentowanie może się odbyć poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenia fałszywych zeznań.

 

Ważne!

Gdy wniosek zostanie wysłany drogą elektroniczną cała korespondencja z gminą będzie mogła być prowadzona również drogą elektroniczną, korespondencja z gminy będzie trafiała do wnioskodawcy na utworzone przez niego konto na stronie empatia.mrpips.gov.pl.

Wniosek złożony przy użyciu PUE ZUS i systemu bankowego, po wpłynięciu do organu właściwego, tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, będzie załatwiany drogą pisemną, czyli w postaci papierowej.

Już za tydzień zapraszamy na kolejny artykuł z cyklu. Tym razem opowiemy o tym, jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze.

Więcej informacji o programie można znaleźć tutaj.

 

( Materiał opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl ).

Rozmiar czcionki:

 

 

Poznaj Program "Rodzina 500 plus": część III

 

Dzisiaj przedstawiamy informację o tym, jak złożyć wniosek. W ramach podsumowania cyklu odpowiemy na najczęściej zadawane pytania dotyczące programu, które zadawali użytkownicy Twittera.

 

Jak otrzymać świadczenie wychowawcze?

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze należy złożyć wniosek o jego przyznanie. Za jego pobranie i złożenie nie są pobierane żadne opłaty. Można go będzie złożyć w wersji papierowej lub on-line. Wzór wniosku jest dostępny tu.

 

Wniosek będzie można złożyć w gminie, w której mieszkamy (np. ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce organizacyjnej wyznaczonej przez gminę), a także za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet.

 

E-wniosek będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

Przeczytaj, jak złożyć wniosek z każdym z kanałów internetowych.

 

WAŻNE! W przypadku, gdy wniosek będzie wysyłany elektronicznie, wnioskujący będzie miał możliwość dołączenia załączników również w formie elektronicznej. Cała korespondencja z gminą będzie mogła być prowadzona drogą elektroniczną.

 

Kiedy można będzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r., czyli od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy,  rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

 

Jak wypełnić wniosek?

We wniosku podajemy dane osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym m.in.: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, adres oraz dane dzieci pozostające na utrzymaniu.

W przypadku, gdy rodzina ubiega się o świadczenie wychowawcze również na pierwsze dziecko musi dołączyć do wniosku odpowiednie załączniki (oświadczenia) dotyczące osiągniętych dochodów wypełnione przez członków rodziny. W takim przypadku świadczenie będzie uzależnione od kryterium dochodowego netto 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko).

Jeśli wnioskujemy o świadczenie na drugie i kolejne dziecko nie musimy dołączać do wniosku żadnych dodatkowych dokumentów.

 

Kto będzie wypłacał pieniądze?

Gmina wydaje decyzję o prawie do świadczenia wychowawczego.Będzie ono wypłacane w wybrany przez osobę sposób: przelewem na konto lub gotówką w kasie urzędu miasta/gminy lub ośrodku pomocy społecznej.

 

Czy wydatkowanie środków będzie kontrolowane?

Rodzina sama zdecyduje, na to przeznaczy otrzymane pieniądze. W przypadku sygnałów o marnotrawieniu świadczenia u rodziny będzie mógł zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy, aby ustalić jak wygląda. Pracownik organu wypłacającego świadczenie 500 zł, na podstawie informacji od pracownika socjalnego, będzie mógł zamienić gotówkę na pomoc rzeczową ( np. na jedzenie, ubrania, lekarstwa itp.) lub w formie opłacania usług (np. opłata za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu itp.).

 

( Materiał opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl ).

Rozmiar czcionki:

Wzory dokumentów

 

Świadczenie Wychowawcze na pierwsze i kolejne dziecko z uwzględnieniem kryterium dochodowego:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - plik PDF rozmiar 1,85 MB.

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... - plik PDF rozmiar 825 kb.

 

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - plik PDF rozmiar 124 kb.

 

 

Oświadczenie wniodkodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzajacym okres zasiłkowy

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - plik PDF

 

 

 

Zaświadczenie o dochodach

 

biala linia 

Świadczenia wychowawcze na drugie i kolejne dziecko bez kryterium dochodowego:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - plik PDF rozmiar 1,85 MB.

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - plik PDF

 

Rozmiar czcionki:

Poznaj Program "Rodzina 500 plus": część I

 

Przez najbliższe 3 tygodnie, co czwartek, będziemy prezentować najważniejsze informacje o programie „Rodzina 500 plus”. Dziś przedstawiamy najważniejsze informacje o programie. Zwracamy uwagę na terminy ważne dla rodziców i opiekunów.

Za tydzień opowiemy o tym gdzie złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze. Ostatnia część poświęcona będzie temu, jak złożyć wniosek o świadczenie z „Rodzina 500 plus”. W ramach podsumowania cyklu odpowiemy na najczęściej zadawane pytania dotyczące programu. Postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości.

 

Czym jest Program „Rodzina 500 plus”?

Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny mniej zamożne otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko.

 

Pierwsze dziecko to…

to najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia

 

Kiedy obowiązuje kryterium dochodowe?

Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko będzie przysługiwać niezależnie od dochodu. Wsparcie na pierwsze dziecko rodzice otrzymają po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.

 

Od kiedy można składać wnioski o świadczenie wychowawcze?

Wnioski można składać od pierwszego kwietnia, czyli od momentu startu programu „Rodzina 500 plus”.

 

Ważne terminy dla rodziców!

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od startu programu czyli od 1 kwietnia br. do 1 lipca br. włącznie, wówczas świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku.

Jeśli złożymy wniosek po 1 lipca 2016 r. to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

 

Okres przejściowy dla gmin

Jeśli złożymy wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016, gmina będzie miała do trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenie wychowawczego. Oczywiście rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia będzie mogła nastąpić wcześniej.

 

Kiedy decyzja i wypłata świadczenia?

W przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016 r. obowiązuje zasada, że w przypadku kompletnego wniosku złożonego do 10 dnia miesiąca włącznie, decyzja i wypłata za ten miesiąc do końca tego miesiąca.

Wniosek złożony po 10 dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata będą najpóźniej ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc w którym wniosek został złożony.

 

Jak będzie wypłacane świadczenie.

Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców lub opiekunów, czyli przelewem na konto lub w gotówce.

 

( Materiał opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl ).