Rozmiar czcionki:

Odbiór artykułów żywnościowych

asd

 

Informujemy, że artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2018 będą wydawane w dniach:


od 14 do 15 lutego 2019 r.
w godz. od 8:30 do 15:00.

 

Dnia 14 lutego 2019 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M

 

Dnia 15 lutego 2019 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ż

 

W miesiącu lutym wydawane będą następujące artykuły spożywcze:
- kabanosy wieprzowe
- filet z makreli w oleju
- mleko UHT
- ser podpuszczkowy dojrzewający
- groszek z marchewką
- kasza gryczana
- ryż biały
- olej


Jednocześnie zwracamy się z ogromną prośbą o odbieranie żywności w wyznaczonym terminie co uwarunkowane jest miedzy innymi krótką datą przydatności do spożycia niektórych z produktów oraz czynnikami logistycznymi. Osoby które nie mogą odebrać paczek żywnościowych osobiście mogą upoważnić osobę drugą.

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

LUTY 2019 r.


 

A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

18.02.2019 r.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

20.02.2019 r.

 


 

M, N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

19.02.2019 r.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

21.02.2019 r.

Rozmiar czcionki:

Informacja

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie zwraca się z uprzejmą prośbą o nieodpłatne przekazanie lodówki oraz pralki.

Osoby, które chciałyby pomóc prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym Panią Beatą Rajsner pod nr tel. (52) 30-32-927 lub osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie - II piętro, pokój nr 14.

Rozmiar czcionki:

Odbiór artykułów żywnościowych

asd

 

Informujemy, że artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2018 będą wydawane w dniach:


od 17 do 18 stycznia 2019 r.
w godz. od 8:30 do 15:00.

 

Dnia 17 stycznia 2019 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M

 

Dnia 18 stycznia 2019 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ż

 

W miesiącu styczniu wydawane będą następujące artykuły spożywcze:
- miód nektarowy wielokwiatowy
- makaron jajeczny
- makaron kukurydziany bezglutenowy
- ser podpuszczkowy dojrzewający
- ryż biały
- fasola biała
- cukier biały
- mleko


Jednocześnie zwracamy się z ogromną prośbą o odbieranie żywności w wyznaczonym terminie co uwarunkowane jest miedzy innymi krótką datą przydatności do spożycia niektórych z produktów oraz czynnikami logistycznymi. Osoby które nie mogą odebrać paczek żywnościowych osobiście mogą upoważnić osobę drugą.

 

Rozmiar czcionki:

Zapytanie ofertowe...

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1986) pn. 

"Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych".

Pełna treść zapytania ofertowego - plik PDF rozmiar 687 kb.

Formularz oferty - plik PDF rozmiar 164 kb.

Rozmiar czcionki:

Zapytanie ofertowe...

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1986) pn. 

"Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi".

Pełna treść zapytania ofertowego - plik PDF rozmiar 896 kb.

Formularz oferty - plik PDF rozmiar 168 kb.

Rozmiar czcionki:

Podsumowanie projektu socjalnego pod nazwą ,,Widzisz, słyszysz-reaguj! Gmina Żnin przeciwko przemocy”

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w okresie od 01 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku realizował projekt socjalny pod nazwą ,,Widzisz, słyszysz-reaguj! Gmina Żnin przeciwko przemocy” adresowany do sołtysów wsi i przedstawicieli rad osiedli oraz przedstawicieli instytucji realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Żnin, którego celem było podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, a także zwiększenie kompetencji zawodowych osób zajmujących się jego przeciwdziałaniem.

W ramach projektu w dniu 03 grudnia 2018 roku odbyło się szkolenie w którym uczestniczyli przedstawiciele służb realizujący zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj. Oświaty, Komendy Powiatowej Policji w Żninie, Ochrony Zdrowia, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie, Prokuratury oraz Sądu Rejonowego w Żninie, Fundacji Dar Serca, Przedstawicieli Burmistrza Żnina wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie.   

Celem szkolenia było zacieśnienie współpracy oraz pogłębienie wiedzy i kompetencji zawodowych, w tym wzmocnienie umiejętności i pracy w zespole, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz zintegrowanie środowisk i działań na rzecz ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Żnin.

 

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Rozmiar czcionki:

Wieczerza wigilijna

 

W dniu 23 grudnia 2018 r. w ramach projektu socjalnego pn. „PRZY WIGILIJNYM STOLE” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie przy udziale opiekunów ze Świetlic opiekuńczo – wychowawczych, pracowników socjalnych, Żnińskiego Domu Kultury, lokalnych przedsiębiorców, zorganizował wieczerzę wigilijną. Celem projektu jest coroczna organizacja uroczystości wigilijnej dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych oraz dzieci uczęszczających na zajęcia do Świetlic opiekuńczo-wychowawczych, zamieszkałych na terenie Gminy Żnin. Projekt dał możliwość spędzenia tego wyjątkowego dnia w oprawie kojarzonej z tradycyjnymi polskimi świętami Bożego Narodzenia. Ponadto utwierdziło uczestników w przekonaniu o przynależności do społeczności lokalnej i pokazano, że w Gminie są instytucje powołane by wspierać, pomagać i dawać radość. Podczas spotkania zaproszeni uczestnicy mogli złożyć sobie świąteczne życzenia, łamać się opłatkiem. Po wspólnej modlitwie i wystąpieniu zaproszonych gości na stołach pojawiły się świąteczne potrawy. Całości towarzyszyła oprawa muzyczna oraz wspólne kolędowanie. Na uroczystość przybył Gwiazdor, który obdarował uczestników przygotowanymi paczkami świątecznymi. Gwiazdor trafił z paczkami i przygotowaną żywnością również do osób, które osobiście z różnych powodów nie mogły uczestniczyć w uroczystości. Uroczystość ta wpisana jest w kalendarz corocznych imprez organizowanych i realizowanych przez MOPS w Żninie.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Rozmiar czcionki:

zyczenia 2018 2

Rozmiar czcionki:

Ogłoszenie o zmianie godzin pracy

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie

 

 

Informujemy, że w dniach 24 grudnia oraz 31 grudnia 2018 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie

będzie czynny w godzinach 7:30-12:00

 

Kasa Ośrodka będzie czynna dnia:

24 grudnia 2018 r. od 8:00 - 11:00

31 grudnia 2018 r. od 8:00 - 9:30

 

Rozmiar czcionki:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie realizuje projekt socjalny pn. „Osoby starsze są wśród nas” skierowany do 15 osób starszych. Głównym celem projektu jest zmniejszenie poczucia osamotnienia wśród osób starszych i samotnych.

W dniu 27 listopada 2018roku odbyło się spotkanie zorganizowane z okazji Dnia Seniora z udziałem psychologa – Pani Heleny Górnej oraz dzieci ze Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Żninie, które wystąpiły dla seniorów i wręczyły im własnoręcznie przygotowane upominki. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze w obecności dyrektora MOPS, kierownika Działu Usług Opiekuńczych oraz przedstawicieli Zespołu ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych.

W ramach projektu zaplanowane są kolejne działania. W miesiącu grudniu 2018 roku odbędzie się spotkanie edukacyjne z dzielnicowym KPP, pielęgniarką środowiskową oraz powiatowym rzecznikiem konsumenta. Natomiast w miesiącu styczniu 2019 roku zaplanowano spotkanie integracyjne z udziałem uczniów, wolontariuszy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żninie.

Rozmiar czcionki:

NIEODPŁATNE FORMY WSPARCIA PROPONOWANE

MIESZKAŃCOM GMINY ŻNIN


1. Zakres poradnictwa, dane kontaktowe, dni i godziny udzielania porad:


a) Kancelaria radcy prawnego - każdy poniedziałek - od godz. 15.30 do 18.00


b) Wsparcie psychologiczne- każdy poniedziałek - od godz.10.00-13.00, każda środa – od godz.8.00-13.00


c) Punkt Interwencji Kryzysowej:

• Terapeuta ds. przemocy w rodzinie - każdy poniedziałek i środa - od godz. 13.00 do 18.00 - rejestracja telefoniczna (52) 30-32-926 lub 607-809-707
• Prawnik - II i IV piątek miesiąca lub w innym wyznaczonym terminie - od godz. 16.00 do 19.00, - rejestracja telefoniczna (52) 30-32-926 lub 607-809-707
• Psycholog - każdy poniedziałek - rejestracja telefoniczna (52) 30-32-926 lub 607-809-707

 

d) Program oddziaływań dla osób stosujących przemoc

rejestracja telefoniczna (52) 30-32-946
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

e) Punkt Konsultacyjny:

Terapeuta uzależnień - każdy czwartek miesiąca - od godz. 13.00 do 19.00


f) Indywidualne porady zawodowe dla klientów MOPS w Żninie

informacja telefoniczna (52) 3032945
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Kryterium dostępu do nieodpłatnego poradnictwa:

Z powyższej nieodpłatnej formy wsparcia skorzystać mogą mieszkańcy Gminy Żnin znajdujące się w trudnej sytuacji:

a) osoby i rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym,
b) osoby i rodziny dotknięte problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych,
c) osoby dorosłe i dzieci doznające przemocy domowej,
d) sprawcy przemocy domowej,
e) osoby i rodziny znajdujące się w sytuacji kryzysowej/losowej,