Rozmiar czcionki:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie realizuje projekt socjalny pn. „Osoby starsze są wśród nas” skierowany do 15 osób starszych. Głównym celem projektu jest zmniejszenie poczucia osamotnienia wśród osób starszych i samotnych.

W dniu 27 listopada 2018roku odbyło się spotkanie zorganizowane z okazji Dnia Seniora z udziałem psychologa – Pani Heleny Górnej oraz dzieci ze Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Żninie, które wystąpiły dla seniorów i wręczyły im własnoręcznie przygotowane upominki. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze w obecności dyrektora MOPS, kierownika Działu Usług Opiekuńczych oraz przedstawicieli Zespołu ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych.

W ramach projektu zaplanowane są kolejne działania. W miesiącu grudniu 2018 roku odbędzie się spotkanie edukacyjne z dzielnicowym KPP, pielęgniarką środowiskową oraz powiatowym rzecznikiem konsumenta. Natomiast w miesiącu styczniu 2019 roku zaplanowano spotkanie integracyjne z udziałem uczniów, wolontariuszy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żninie.

Rozmiar czcionki:

NIEODPŁATNE FORMY WSPARCIA PROPONOWANE

MIESZKAŃCOM GMINY ŻNIN


1. Zakres poradnictwa, dane kontaktowe, dni i godziny udzielania porad:


a) Kancelaria radcy prawnego - każdy poniedziałek - od godz. 15.30 do 18.00


b) Wsparcie psychologiczne- każdy poniedziałek - od godz.10.00-13.00, każda środa – od godz.8.00-13.00


c) Punkt Interwencji Kryzysowej:

• Terapeuta ds. przemocy w rodzinie - każdy poniedziałek i środa - od godz. 13.00 do 18.00 - rejestracja telefoniczna (52) 30-32-926 lub 607-809-707
• Prawnik - II i IV piątek miesiąca lub w innym wyznaczonym terminie - od godz. 16.00 do 19.00, - rejestracja telefoniczna (52) 30-32-926 lub 607-809-707
• Psycholog - każdy poniedziałek - rejestracja telefoniczna (52) 30-32-926 lub 607-809-707

 

d) Program oddziaływań dla osób stosujących przemoc

rejestracja telefoniczna (52) 30-32-946
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

e) Punkt Konsultacyjny:

Terapeuta uzależnień - każdy czwartek miesiąca - od godz. 13.00 do 19.00


f) Indywidualne porady zawodowe dla klientów MOPS w Żninie

informacja telefoniczna (52) 3032945
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Kryterium dostępu do nieodpłatnego poradnictwa:

Z powyższej nieodpłatnej formy wsparcia skorzystać mogą mieszkańcy Gminy Żnin znajdujące się w trudnej sytuacji:

a) osoby i rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym,
b) osoby i rodziny dotknięte problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych,
c) osoby dorosłe i dzieci doznające przemocy domowej,
d) sprawcy przemocy domowej,
e) osoby i rodziny znajdujące się w sytuacji kryzysowej/losowej,

 

Rozmiar czcionki:


asd

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Informujemy, że artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2018 będą wydawane w dniach:

 

 

od 13 do 14 grudnia 2018 r. 

w godz. od 8:30 do 15:00. 

 

 

Dnia 13 grudnia 2018 r. prosimy o zgłaszanie się osób,

których nazwiska rozpoczynają się od liter:

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M

 

 

Dnia 14 grudnia 2018 r. prosimy o zgłaszanie się osób,

których nazwiska rozpoczynają się od liter:

 

N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ż

 

 

 

 

W miesiącu grudniu wydawane będą następujące artykuły spożywcze:

- makaron jajeczny

- szynka wieprzowa

- olej

- herbatniki

- groszek z marchewką

- powidła

- koncentrat pomidorowy

- filet z makreli

Rozmiar czcionki:

plakat 03.12.2018 2

Rozmiar czcionki:

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie w Gminie Żnin.

Placówki Oświatowe Gminy Żnin oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w bieżącym roku przystąpiły do Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży realizowanej przez Fundację ,, Po Drugie” w okresie od 01.11.2018r. do 19.11.2018r.

Celem kampanii było prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych, zmierzających do zwiększenia świadomości i umiejętności umożliwiających skuteczne przeciwstawienie się przemocy. W ramach realizacji powyższego celu szkoły podstawowe naszej gminy zorganizowały różnorodne działania w tym: protesty przeciwko wszelkim przejawom agresji i przemocy, konkursy plastyczne, ,,Trening pewności siebie'' prowadzony we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie, happeningi nawołujące do życia bez przemocy, scenki sytuacyjne, pogadanki tematyczne o charakterze edukacyjnym przeprowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Żninie, warsztaty dla rodziców z zaproszonymi specjalistami, gazetki tematyczne oraz plakaty. Z kolei Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w ramach powyższej kampanii w dniu 09 listopada 2018 roku zorganizował spotkanie edukacyjne dla sołtysów wsi Gminy Żnin oraz Przewodniczących Rad Osiedli w Żninie, którego celem było zwiększenie wrażliwości na objawy występowania przemocy w rodzinie oraz wiedzy w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie, interwencji, oddziaływań pomocowych i działalności lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy. W ramach podjętych działań zredagowano oraz rozpowszechniono ulotki informacyjne dotyczące wsparcia specjalistycznego oferowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie. Ponadto dzieci ze Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Żninie wspólnie z wychowawcą przygotowały plakaty zawierające symbol powyższej kampani - pomarańczową wstążkę. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania miały ostrzegać, zwracać uwagę, uczyć widzieć więcej i lepiej.

  • IMG_2217
  • IMG_2222
  • IMG_2225
  • IMG_2227

Rozmiar czcionki:

asd

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Informujemy, iż artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2018 będą wydawane w dniach:

 

 

od 15 do 16 listopada 2018 r.

 

w godz. od 8:30 do 15:00.

 

 

Dnia 15 listopada 2018 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:

 

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M

 

 

Dnia 16 listopada 2018 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:

 

 

N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ż

 

 

 

W miesiącu listopadzie wydawane będą następujące artykuły spożywcze:

- ser podpuszczkowy dojrzewający

- mleko UHT

- cukier

- filet z makreli w oleju

- kasza gryczana