Rozmiar czcionki:

Dzień Pracownika Socjalnego

 

życzenia 2020

 

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia prezentacji stworzonej z okazji 30-lecia działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie

 

Prezentacja 30 lat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie

 

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

 LISTOPAD 2020 r.


 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE ORAZ ŚWIADCZENIA RODZINNE

WYPŁACANE ZOSTANĄ W DNIACH:

 

PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE:

 

  • 23.11.2020 r. - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 
     
     
  • 24.11.2020 r. - ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

 

WYPŁATY W KASIE:

 

  • 24.11.2020 r. - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE I ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

UWAGA: 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ USTALONA ZGODNIE Z PLANEM WYPŁAT, NASTĄPI DO WYSOKOŚCI POSIADANEGO PLANU I ŚRODKÓW A POZOSTAŁA KWOTA ZOSTANIE ZREALIZOWANA DO KOŃCA MIESIĄCA

Rozmiar czcionki:

Zaświadczenia Program Czyste Powietrze

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w ramach programu Czyste Powietrze na wniosek mieszkańca Gminy Żnin wydaje zaświadczenia o wysokości przeciętnego dochodu gospodarstwa domowego. Natomiast wniosek o uzyskanie dotacji składa się w MOPS w Żninie ul. 700-lecia 36, p. nr 1 lub elektronicznie za pośrednictwem ePUAP.


Więcej informacji o 2 części Programu Czyste Powietrze można znaleźć na stronie internetowej Programu http://www.czystepowietrze.gov.pl/

 

  • W okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2020 r. zaświadczenie o dochodach wydawanie jest na podstawie dochodów gospodarstwa domowego osiągniętych w roku 2019.
  • Zaświadczenie o dochodach potwierdza dochód gospodarstwa jednoosobowego (tzn. osoba składająca wniosek o wydanie zaświadczenia samotnie zamieszkująca i gospodarująca) lub wieloosobowego (osoba składająca wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z osobami z nią spokrewnionymi lub niespokrewnionymi, pozostającymi w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkującymi i gospodarującymi).
  • Dochód wykazany w zaświadczeniu oblicza się na podstawie definicji dochodu zawartej w art. 3 pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych - po odliczeniu alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 


WNIOSEK ŻĄDANIA WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - plik PDF rozmiar 754kb.

 

Rozmiar czcionki:

Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że kontakt do Inspekcji Sanitarnej (Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej) możliwy jest wyłącznie poprzez całodobową infolinię pod numerem telefonu  +48 222 500 115.

Powyższe związane jest z decyzją Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ma związek z usprawnieniem obsługi zgłoszeń dla całej Inspekcji Sanitarnej.