Rozmiar czcionki:

Zapytanie ofertowe...

 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm) pn. 

"Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych".

 

Pełna treść zapytania ofertowego - plik PDF rozmiar 575 kb.

Wzór oferty - plik PDF rozmiar 165 kb.

Rozmiar czcionki:

Zapytanie ofertowe...

 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm) pn. 

"Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi".

 

Pełna treść zapytania ofertowego - plik PDF rozmiar 791 kb.

Wzór oferty - plik PDF rozmiar 176 kb.

Rozmiar czcionki:

Ogłoszenie

 

W związku z podpisaniem porozumienia przez Miejski Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żninie a Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonym przez Fundację Ekspert-Kujawy w partnerstwie z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy informujemy, iż trwa nabór uczestników do projektu, mającego na celu tworzenie miejsc pracy dla osób bezrobotnych w nowo utworzonych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii społecznej pod warunkiem przekształcenia ich w przedsiębiorstwo społeczne.

Szczegółowe założenia, możliwości i niezbędna dokumentacja zostały zamieszczone na stronie http://kpces.pl.

Osoby i instytucje zainteresowane utworzeniem miejsc pracy w nowych lub już istniejących przedsiębiorstwach społecznych mogą liczyć na uzyskanie bezzwrotnej dotacji na tworzenie miejsc pracy dla osób pozostających bez zatrudnienia.

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać kontaktując się z Fundacją Ekspert-Kujawy, ul. Dworcowa 65, Inowrocław, tel. 52 357 62 15, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Rozmiar czcionki:

Odbiór artykułów żywnościowych

 logo fead2

 

Informujemy, iż artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2016 będą wydawane w dniach 23, 24 i 27 marca 2017 r. w godz. od 8:30 do 15:00.

 

Dnia 23 marca 2017 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

Dnia 24 marca 2017 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:

K, L, Ł, M, N

Dnia 27 marca 2017 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:

O, P, R, S, Ś, T, W, Z, Ż

 

Wydawane będą następujące artykuły spożywcze:
1. Makrela
2. Olej
3. Ser
4. Gulasz
5. Cukier

Rozmiar czcionki:

Kampania „Wybieram pomoc”

 

Kampania medialna „Wybieram pomoc”, adresowana do osób doznających przemocy, świadków przemocy i osób stosujących przemoc, jest realizowana od 1 marca 2017 r. na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kampania prowadzona jest w różnych środkach masowego przekazu, w tym we wszystkich, ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, za pośrednictwem nośników reklamy zewnętrznej, w prasie oraz  w internecie.

Kampania ma na celu:

  • podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy;
  • zmniejszenie akceptacji dla zjawiska przemocy i promowanie postawy przeciwstawiania się jej stosowaniu;
  • wskazanie, że przemoc nie jest metodą rozwiązywania problemów.

Dzięki kampanii możliwe będzie dotarcie do ogółu społeczeństwa, które nie powinno być „głuche” na przemoc. Zgłoszenia te nie mogą być traktowane jako „donos”,  lecz jako głos „w słusznej sprawie”.

Osoby doświadczające przemocy powinny z większą otwartością, wiarą i ufnością zgłaszać swoje problemy, w celu uzyskania pomocy i profesjonalnego wsparcia.

Przekaz kampanii powinien również dotrzeć do osób stosujących przemoc i zmusić ich do refleksji nad swoim postępowaniem, bowiem rodzina jest najważniejsza, a przemoc wobec osób bliskich nie jest metodą rozwiazywania problemów rodzinnych.

Więcej informacji o kampanii: www.wybierampomoc.pl

 

(Materiał opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl)

Rozmiar czcionki:

Ogłoszenie

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie zwraca się z uprzejmą prośbą o nieodpłatne przekazanie lodówki, kanapy, mebli pokojowych (małe), łóżeczka wraz z wyposażeniem lub kojca dziecięcego oraz wózka - spacerówki.

Osoby, które chciałyby pomóc prosimy o kontakt z asystentem rodziny Panią Joanną Królak pod nr tel. 667-307-865, pracownikiem socjalnym Panią Mirosławą Brończyk pod nr tel. (52) 30-32-928, Panią Renatą Malak pod nr tel. (52) 30-32-945 lub osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie - II piętro, pokój nr 14.