Rozmiar czcionki:

Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie informuje o wolnym urzędniczym stanowisku pracy Główny specjalista ds. informatyki, ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór do pracy na wolne urzędnicze stanowisko pracy Główny specjalista ds. informatyki.

 

pdf
Ogłoszenie - plik PDF rozmiar 1,8 MB

 

pdf
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - plik PDF rozmiar 218 kb.

 

pdf
Wzór oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych - plik PDF rozmiar 89 kb.

 

pdf
Wzór oświadczenia o zdolności do wykonywania określonego zawodu- plik PDF rozmiar 100 kb.

 

pdf
Wzór oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych - plik PDF rozmiar 81 kb.

 

pdf
Wzór oświadczenia o niekaralności - plik PDF rozmiar 94 kb.

 

Rozmiar czcionki:

Coroczny PIKNIK RODZINNY BLIŻEJ SIEBIE

 

Piknik rodzinny bliżej sibie 

Rozmiar czcionki:

Aktualne terminy wypłat stypendium szkolnego w 2017 r. w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie

 

- 17 maja 2017 r.

- 13 czerwca 2017 r.

- 26 czerwca 2017 r.

 

Stypendium szkolne zostanie wypłacone po uprzednim złożeniu rozliczenia faktur, którego druk należy odebrać - pokój nr 7 - I piętro lub wydrukować poniższy załącznik.

 

pdfRozliczenie faktur - Stypendia Szkolne - plik PDF rozmiar 591 kb.

 

Rozliczenie faktur należy dokonać odpowiednio do:

- 5 maja 2017 r.

- 2 czerwca 2017 r.

- 19 czerwca 2017 r.

 

Uwaga !

W przypadku zmiany dochodu w rodzinie, który mógł spowodować przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do dalszego otrzymywania stypendium należy niezwłocznie poinformować oraz przedstawić stosowne dokumenty np. zaświadczenie o dochodzie netto, decyzję przyznającą nowe lub zwiększające świadczenie.

Dodatkowe informacje udzielane są osobiście - pokój nr 7 - I piętro lub telefonicznie (52) 30-32-910 w godzinach urzędowania Ośrodka.