Rozmiar czcionki:

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie informuje, że od 2020 r. będzie realizował Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020.

 

Cele Programu

  • wprowadzenie usługi asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych;
  • możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności (np. pomoc w dotarciu do lekarza, zrobieniu zakupów), załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej (np. wyjście do kina, muzeum);
  • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy rozrywkowych.

 

Adresaci Programu
Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.


Świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej
Usługi asystenta mogą świadczyć:

  • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
  • osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Usługi mogą być realizowane 7 dni w tygodniu w godzinach od od 7 do 22 – nie więcej jednak niż 30 godzin miesięcznie na 1 uczestnika Programu.


Osoby zainteresowane świadczeniem usług asystenta osoby niepełnosprawnej w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020, proszone są o zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700-lecia 36 w godzinach 7:30 – 15:00, III piętro p. 18 lub pod numerem telefonu (52) 30 32 912.

Rozmiar czcionki:

Projekt socjalny pn. "Rodzina - wartość tradycji"

 

W okresie od 04.04.2019 roku do 24.12.2022 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie realizowany jest projekt socjalny pod nazwą „Rodzina – wartość tradycji”. Projekt skierowany jest dla dzieci uczęszczających do Świetlicy Opiekuńczo Wychowawczej w Jadownikach Rycerskich oraz ich rodziców. Celem tego przedsięwzięcia jest poszerzenie i przybliżenie uczestnikom projektu tradycji i obyczajów Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia. W ramach projektu odbyło się spotkanie warsztatowe podczas, którego Panie z Koła Gospodyń Wiejskich pokazywały i uczyły dzieci przygotowywać ozdoby świąteczne. Ponadto dzieci lukrowały pierniki. Podczas spotkania wspólnie śpiewano kolędy.

W dniu 10 grudnia 2019 roku odbyło się spotkanie z seniorami, którzy przybliżyli uczestnikom obyczaje i dawne tradycje Świąt Bożego Narodzenia. Opowiedzieli o celebrowaniu świąt i związanych z nimi zwyczajach w gronie rodzinnym, co upowszechni wartość tradycji wśród najmłodszych uczestników spotkania i będzie owocowało kontynuowaniem i zachowaniem tradycji w przyszłości w ich domach. Tradycje są łącznikiem z pokoleniami naszych przodków, jeżeli je zachowamy, wówczas przetrwają i będą żyć w kolejnych pokoleniach.

Spotkania odbyły się przy tradycyjnie nakrytym stole wigilijnym, który przygotowały przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w Jadownikach Rycerskich. Uczestnicy mieli okazję skosztować dania wigilijne, które królują na polskich stołach podczas uroczystej wieczerzy tj. barszcz czerwony z pasztecikiem, kapusta z grzybami, sałatka śledziowa po Pałucku oraz makowiec.
Projekt ”Rodzina – wartość tradycji” jest działaniem pilotażowym. Założeniem naszego projektu jest propagowanie więzi rodzinnych, upowszechnianie i kultywowanie tradycji.

 

  • 1
  • 10
  • 11
  • 12

Rozmiar czcionki:

Praca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie w okresie świątecznym

 

Komunikat w sprawie ustalenia dodatkowych

dni wolnych od pracy

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie

24 i 31 grudnia 2019 roku.

 

Informujemy, że w dniach

24 grudnia 2019 roku (wtorek)

oraz 31 grudnia 2019 roku (wtorek)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie będzie nieczynny.

 

                                                                            Dyrektor MOPS w Żninie

                                                                            /-/ Maria Bursztyńska

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

 

GRUDZIEŃ 2019 r.


 

A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

16.12.2019 r.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

18.12.2019 r.

 


 

M, N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

17.12.2019 r.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

19.12.2019 r.