Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ


SIERPIEŃ 2019 r.


 

A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

20.08.2019 r.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

22.08.2019 r.

 


 

M, N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

21.08.2019 r.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

23.08.2019 r.

Rozmiar czcionki:

Informacja Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019

asd

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Żninie prowadzi dystrybucję artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2019.
Celem głównym  w ramach Podprogramu 2019 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących w okresie od sierpnia 2019 r. do czerwca 2020 r.
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej  korzystanie z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód  na osobę nie przekracza kwoty:

 • 1402,00 zł (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej;
 • 1056,00 zł  (netto) w przypadku rodziny.

 

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z PO PŻ Podprogram 2019, proszone są o zgłaszanie sie do pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie od dnia 01.08.2019 r. w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

Osoby, których nie jest znana w tutejszym Ośrodku sytuacja dochodowa, zobowiązane będą do wypełnienia oświadczenia o dochodzie rodziny (netto) za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

 

Zestaw na Podprogram 2019 artykułów spożywczych dla jednego odbiorcy obejmuje:

1). Artykuły warzywne i owocowe:

 • groszek z marchewką 3,2 kg,
 • fasola biała 3,2 kg,
 • koncentrat pomidorowy 1,28 kg,
 • buraczki wiórki 1,05 kg,
 • powidła śliwkowe 1,80 kg,
 • sok jabłkowy klarowany 4 l.

2). Artykuły skrobiowe:

 • makaron jajeczny 4,5 kg,
 • makaron kukurydziany bezglutenowy 1 kg,
 • ryż biały 3 kg,
 • kasza gryczana 1,5 kg,
 • herbatniki maślane 0,8 kg.

3). Artykuły mleczne:

 • mleko UHT 7 l.,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający 2 kg.

4) Artykuły mięsne:

 • szynka drobiowa  2,7 kg,
 • szynka wieprzowa mielona 1,8 kg,
 • pasztet wieprzowy 0,48 kg,
 • filet z makreli w oleju 1,53 kg.

5). Cukier:

 • cukier biały 4 kg.

6). Tłuszcze:

 • olej rzepakowy 4 l.

7). Dania gotowe:

 • gołąbki w sosie pomidorowym 1,7 kg.

 

Osoby najbardziej potrzebujące mogą składać skargi dotyczące sposobu realizacji dystrybucji pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2019 do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie.


Środki towarzyszące

1. Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych  wśród osób najbardziej potrzebujących  zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych (zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa, grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji),
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (np. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej bezdomnym, wsparcie psychologiczno/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2. Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących prowadzą działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

 • warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
 • programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny w tym darów żywnościowych).

 


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - plik PDF rozmiar 1078 kb.

Rozmiar czcionki:

poziom kolor

 

Projekt "Aktywni - Kompetentni - Szczęśliwi"

 

W ramach realizowanego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie projektu pn. „Aktywni- Kompetentni- Szczęśliwi” odbyły się kolejne wcześniej zaplanowane działania. W miesiącu maju wszyscy uczestnicy zakończyli udział w treningu podnoszenia kompetencji życiowych, którego celem było podniesienie wśród uczestników skuteczności radzenia sobie z zadaniami i wyzwaniami codziennego życia oraz doprowadzenie do rozwijania umiejętności interpersonalnych. W miesiącu czerwcu 10 uczestników odbyło szkolenie edukacyjne dla osób doznających lub zagrożonych przemocą. Dodatkowo wszyscy uczestnicy w dalszym ciągu korzystają z Indywidualnego poradnictwa psychologicznego polegającego m.in. na wzmocnieniu motywacji i umiejętności rozwiązywania swoich problemów życia codziennego, dokonywanych przez uczestników zmian, jak również poszukiwaniu sposobów przezwyciężania trudności. W dniu 15 lipca br. w ramach wsparcia o charakterze środowiskowym w Ośrodku Rekreacji Konnej Rancho Tomasza Goca w Sarbinowie odbył się piknik rodzinny dla wszystkich 20 uczestników i ich najbliższego rodzinnego otoczenia (64 osoby). Na piknik przybyli zaproszeni goście, którzy mają wpływ na kształtowanie polityki społecznej w Gminie Żnin. Uczestnicy zostali przywiezieni i odwiezieni autokarami. Jego celem była integracja społeczna uczestników oraz ich najbliższych, promocja zdrowego stylu życia, kształtowanie pozytywnych relacji społecznych. Piknik posłużył zacieśnieniu więzi rodzinnych, uczył zdrowej rywalizacji, doskonaleniu dialogu pomiędzy rodzicami a dziećmi, wzbogacaniu umiejętności w zakresie otwartej komunikacji, organizowania czasu wolnego dzieciom i rodzinom. Program spotkania obejmował m.in. konkurencje sportowe zarówno dla dzieci, jak i rodziców, zabawy muzyczne oraz taneczne. Nie zabrakło wielkich baniek mydlanych, balonów, zabaw z chustą animacyjną, prac plastycznych. W działania te zaangażowani zostali animatorzy. Na terenie rancho dostępne były trampoliny, dmuchane zjeżdżalnie i tory przeszkód oraz cieszący się dużym zainteresowaniem symulator rodeo.  Zorganizowane zostały zajęcia rekreacyjne – przejażdżka dorożką, jazda konno. Na pikniku nie zabrakło poczęstunku z ogniska, wypieków, lodów, waty cukrowej. Wszystkiemu towarzyszył słoneczny dzień i piękna pogoda ducha ozdobiona szerokim uśmiechem i zadowoleniem. Dalsze działania przeprowadzone zostaną zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

 

 • 1 (1)
 • 1 (10)
 • 1 (11)
 • 1 (12)