Rozmiar czcionki:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w 2017 r. realizuje następujące projekty socjalne:

 

1. Projekt socjalny pn.: AKTYWNA RODZINA - II EDYCJA "DZIAŁANIA EDUKACYJNE DLA RODZICÓW I DZIECI ZE ŚWIETLICY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ W JADOWNIKACH RYCERSKICH"

2. Projekt socjalny pn.: "Coroczny PIKNIK RODZINNY BLIŻEJ SIEBIE"

3.Projekt socjalny pn.: "POZYTYWNA ZMIANA" - II EDYCJA

Rozmiar czcionki:

"POZYTYWNA ZMIANA" - II EDYCJA

 

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w związku z realizacją projektu socjalnego pod nazwą „Pozytywna zmiana” ogłasza nabór chętnych do drugiej edycji projektu adresowanego do osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie oraz przedstawicieli instytucji realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Żnin. Celem głównym projektu jest zwiększenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie świadomości oraz wiedzy w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie, przysługujących praw, dostępności do indywidualnego i grupowego wsparcia oraz pogłębienie wiedzy i kompetencji zawodowych z zakresu motywacji i technik wywierania wpływu osób realizujących zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dla uczestników projektu w okresie od listopada 2017 roku do marca 2018 roku zaplanowane są między innymi: indywidualne wsparcie specjalistyczne, szkolenia edukacyjne oraz uczestnictwo w grupie wsparcia.

Osoby, które chcą zmienić swoją sytuację życiową poprzez udział w projekcie, mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie ul. 700 -lecia 36 do dnia 15 listopada 2017 roku, II piętro, pokój nr 17. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Ulotka promocyjna "POZYTYWNA ZMIANA" II EDYCJA - plik PDF rozmiar 761 kb.