Rozmiar czcionki:

 

Projekt systemowy POKL 2012

 

 

pokl

 

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w związku z realizacją projektu systemowego pod nazwą „AKTYWNI, ZINTEGROWANI, SILNIEJSI” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej ogłasza nabór osób chętnych do kolejnej edycji projektu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i skierowany jest do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu Gminy Żnin, zagrożonych wykluczeniem społecznym bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo w wieku aktywności zawodowej oraz  rolników i członków ich rodzin. Dla 77 uczestników projektu w okresie od marca 2012 roku do sierpnia 2012 roku zaplanowane są między innymi:  zajęcia w Klubie Integracji Społecznej, kursy zawodowe, trening umiejętności społecznych pn. „Szkoła dla Rodziców” oraz wyjazd do teatru. W ramach projektu będzie można także skorzystać z indywidualnego poradnictwa specjalistycznego prowadzonego przez psychologa, prawnika i terapeutę do spraw uzależnień oraz wsparcia ze strony asystenta rodziny.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie wykazujące chęć zmiany swojej sytuacji życiowej mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych w MOPS w Żninie do dnia 27 lutego 2012 roku.

 


 

Żnin, 01.03.2012

Piąta edycja projektu „Aktywni, zintegrowani, silniejsi”

 

W dniu 01 marca 2012 roku w Restauracji Kristina w Żninie odbyła się uroczysta konferencja rozpoczynająca piątą edycję projektu systemowego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie pod nazwą „Aktywni, zintegrowani, silniejsi” współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W trakcie konferencji uczestnicy kolejnej edycji projektu zostali zapoznani przez Dyrektor MOPS w Żninie Panią Marię Bursztyńską z harmonogramem realizacji  poszczególnych działań zaplanowanych w projekcie i jego celem, którego głównym założeniem jest aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

 


 

Żnin, 08.03.2012

Klub Integracji Społecznej

 

W okresie od marca 2012 roku do czerwca 2012 roku uczestnicy projektu będą brali udział w zajęciach Klubu Integracji Społecznej prowadzonych przez konsultanta do spraw doradztwa zawodowego, których celem była nauka metod poszukiwania pracy, zasad i technik pisania dokumentów aplikacyjnych, zasad autoprezentacji oraz rozwijanie umiejętności interpersonalnych.

 

 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

 


 

Żnin, 26.03.2012

Ogłoszenie

 pokl

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w związku z realizacją projektu systemowego pod nazwą „AKTYWNI, ZINTEGROWANI, SILNIEJSI” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłasza nabór osób chętnych do udziału w Programie Aktywności Lokalnej, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Aktywności Lokalnej skierowany jest do mieszkańców wsi Bożejewiczki korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo w wieku aktywności zawodowej i ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kompetencji społecznych osób w nim uczestniczących.
W ramach Programu Aktywności Lokalnej w okresie od  maja do listopada 2012 roku dla uczestników projektu przewidziano między innymi: warsztat motywacyjno - integracyjny, którego celem jest wypracowanie wspólnego pomysłu inicjatywy lokalnej i jego realizacja, skierowanie U PAL na wybrane przez nich kursy zawodowe, warsztat aktywnego poszukiwania pracy, indywidualne poradnictwo specjalistyczne oraz działania o charakterze środowiskowym typu piknik rodzinny, spotkanie integracyjne i wyjazd do teatru.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie spełniające powyższe kryteria wykazujące chęć zmiany swojej sytuacji życiowej mogą zgłaszać się do pracownika socjalnego MOPS w Żninie z terenu Bożejewiczek do dnia 06 kwietnia 2012 roku.

 


 

Żnin, 26.06.2012

Kursy zawodowe

 

Uczestnicy projektu zostaną skierowani w okresie od lipca do sierpnia 2012 roku zgodnie ze swoimi preferencjami na wybrany przez siebie kurs zawodowy. W 2012 roku zainteresowanie uczestników projektu wzbudziły następujące kursy zawodowe: sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem, opiekunka środowiskowa, opiekunka dziecięca, kucharz małej gastronomii, florystyka, fryzjerka, operator wózków widłowych, brukarz, operator koparko – ładowarki, spawacz metodą MAG i TIG, pracownik ochrony fizycznej I stopnia oraz kosmetyczka z elementami wizażu i stylizacją paznokci. Ukończenie kursu zawodowego zwiększy ich szanse na podjęcie zatrudnienia.

 

 • 10
 • 11
 • 12
 • 13

 


 

Żnin, 30.06.2012

Warsztat motywacyjno – integracyjny

 

W dniu 30.06.2012 roku w Bożejewiczkach w ramach Programu Aktywności Lokalnej zakończył się warsztat motywacyjno – integracyjny, którego celem była nauka metod współpracy i rozwiązywania problemów w grupie oraz budowania więzi lokalnych. W trakcie warsztatu uczestnicy PAL w ramach realizacji pomysłu inicjatywy lokalnej wymalowali pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Bożejewiczkach oraz obsadzili tujami teren boiska i jego otoczenia.

 

 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

 


 

Żnin, 23.07.2012

Trening umiejętności społecznych pn. „Szkoła dla rodziców”

 

Osoby wychowujące dzieci w ramach projektu brały udział w treningu umiejętności społecznych pn. „Szkoła dla rodziców” - Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”, który miał na celu zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców. Uczestnicy zajęć podczas treningu mogli wymienić się swoimi doświadczeniami oraz mieli udzielane konkretne wskazówki jak postępować z dziećmi w różnych okresach ich rozwoju.

 

 • 18
 • 19
 • 20
 • 21

 


 

Żnin, dnia 20.09.2012

Konferencja podsumowująca realizację działań w projekcie

 

W dniu 20 września 2012 roku w Restauracji „Kristina” w Żninie na uroczystej konferencji Dyrektor MOPS w Żninie podsumowała realizację działań zaplanowanych w  projekcie. Obecni na konferencji goście: Sekretarz Gminy – Pan Mirosław Gatka, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie – Pani Barbara Bogucka oraz Prezes Fundacji Pro - Europa pogratulowali uczestnikom  ukończenia projektu życząc im jednocześnie szybkiego znalezienia zatrudnienia oraz skutecznego wykorzystywania  wiedzy zdobytej podczas szkoleń. W trakcie konferencji uczestnicy projektu mieli wręczone uroczyście zaświadczenia o ukończeniu projektu oraz materiały promocyjne.

 

 • 22
 • 23
 • 24

 


 

Żnin, dnia 30.10.2012

Warsztat aktywnego poszukiwania pracy

 

Uczestnicy Programu Aktywności lokalnej w ramach projektu systemowego w okresie od 11.10.2012 roku do 30.10.2012 roku uczestniczyli w warsztacie doradztwa zawodowego. Celem warsztatu było udzielenie wsparcia oraz przekazanie informacji na temat aktywnego poszukiwania pracy i motywowanie do podejmowania do podejmowania aktywności zawodowej.

 

 • 25
 • 26

 


 

Żnin, dnia 30.11.2012

Spotkanie integracyjne dla uczestników PAL

 

W dniu 30 listopada 2012 roku w Restauracji Kristina w Żninie odbyło się spotkanie integracyjne uczestników Programu Aktywności Lokalnej na zakończenie działań zaplanowanych w projekcie. Podczas spotkania podsumowano działania zrealizowane w trakcie projektu. Ponadto uczestnicy PAL mieli wręczone przez Dyrektor MOPS w Żninie zaświadczenia o ukończeniu projektu.

 

 • 27
 • 28
 • 29