Rozmiar czcionki:

 

Struktura i kadra kierownicza

 

 

DYREKTOR
mgr Maria Bursztyńska

 

Główny Księgowy
mgr Maria Matelska

 

Kierownik Działu Usług Opiekuńczych
mgr Małgorzata Kociałkowska

 

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej
mgr Beata Florczak

 

Kierownik Działu Pomocy Rodzinie
mgr Jadwiga Jeziorna

 

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych,
Funduszu Alimentacyjnego i Świadczeń Wychowawczych
Anna Jarosz

 

 Struktura