Rozmiar czcionki:

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

 

plakat_AOON_2022.jpg

Źródłem finansowania Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2022 rok.

Gmina Żnin ze środków państwowego funduszu celowego Fundusz Solidarnoścowy w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 otrzymała dofinansowanie w wysokości 903 526,20 zł.

Całkowita wartość zadania wynosi 903 526,20 zł.

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:
1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2 )osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

  • o stopniu znacznym lub
  • o stopniu umiarkowanym albo
  • traktowane na równi do wyżej wymienionych 

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
1) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
3) załatwianiu spraw urzędowych;
4) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
5) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.