Rozmiar czcionki:

Witryna www.mops-znin.pl jest dostępna !

 

Z przyjemnością informujemy, iż nasza witryna internetowa przeszła pomyślnie audyt przeprowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji w 2014 roku, który wykazał brak barier na naszej stronie oraz brak błędów w dostępności, co oznacza, że bez problemów mogą z niej korzystać osoby niepełnosprawne o różnym stopniu i różnych rodzajach niepełnosprawności.

Tym samym udokumentowana została zgodność naszej witryny z wymogami WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0), do wprowadzenia której jesteśmy zobligowani przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zgodnie z tym rozporządzeniem wszystkie instytucje publiczne mają obowiązek dostosować swoje serwisy internetowe do potrzeb osób niepełnosprawnych, do połowy 2015 roku.

 

Za pomoc oraz wsparcie dziękujemy realizatorom projektu "Dostępne Strony" www.dostepnestrony.pl: